Energiforløsning

Det hender at kroppen og energifeltet vårt bærer på energier som ikke tilhører oss.

Disse energiene gjør at hverdagen blir litt tyngre for oss. Vi bærer med oss energi som gjør at vår egen energi ikke helt kommer til sin rett.  Disse energiene kan lett påvirke oss negativt ved å forsterke våre egne negative tanker og følelser.  Eller de hemmer oss på andre måter slik at man føler seg sliten og uopplagt.  Dette kan rett og slett hindre oss i å komme oss videre eller å se oss selv som vi virkelig er. De hindrer oss i å finne vår egen kraft og styrke.

Vi hjelper til med å rense energifeltet og fjerne disse energiene. Dette er en frigjørende prosess og vil som regel gi en god følelse av å være fri fra noe man har båret lenge på. Man kjenner seg ofte lettere, gladere og klarere.