Indre Barn

Regresjonsterapi kan også være en reise tilbake til barndom eller til tidligere i dette livet, ikke bare tilbake til det som kan oppleves som tidligere liv.

De fleste av oss bærer med oss opplevelser fra barndommen som har såret oss følelsesmessig og kanskje også fysisk noen ganger. Som barn er vi ofte lett påvirkelige og tar lett inn det som hender rundt oss og med oss, vi er åpne, tillitsfulle og sårbare.

Vårt indre barn, det lille barnet vi engang var, har vi alltid med oss, og også sårene og smerten som det indre barn har opplevd. Ofte lager vi følelsesmessige blokkeringer for å beskytte oss selv, stenger inne de negative opplevelsene, rasjonaliserer dem bort sånn at vi som voksne tror at vi har lagt dette bort. Dette resulterer i at vi som voksne ofte reagerer følelsesmessig ut i fra uforløste negative opplevelser vi hadde som barn.

For å kunne leve fullt ut som bevisste, kjærlige, frie og rasjonelle voksne er nøkkelen å ta frem minnene, sårene og smerten vårt indre barnet bærer med seg og å forløse disse. Det vil si å la vårt indre barn bli hørt og sett, få lov til å fortelle sin historie, uten å bli dømt eller misforstått og la det indre barnet få den respekten, medfølelsen og oppreisningen det fortjener. Det vil si at vi gjennom å utforske minner og ved bruk av forløsningsteknikker, frigjør barnet i oss. Dette gir oss muligheten til å forandre vår opplevelse av oss selv som voksne bevisste mennesker.

Denne terapiformen foregår på samme måte som annen regresjonsterapi. Klienten hjelpes inn i en avslappet tilstand for å hente frem minnene fra dette livet som skal forløses.