Røykeslutt

Akkurat som det finnes forskjellige årsaker til at folk røyker, og ulik grad av avhengighet, finnes det ulike metoder for å slutte å røyke.  Du må finne din.  Mange angrer på at de begynte å røyke og de fleste har prøvd å slutte flere ganger. Hypnoterapi er en av metodene som fører til røykfrihet.

Viljestyrke er en del av det bevisste sinn.  En uvane, som røyking, kontrolleres derimot av det ubevisste sinn. Under hypnosen er det ubevisste sinnet åpent for å motta og lagre endringene som skal til for å klare å slutte å røyke.  Når det bevisste og det ubevisste sinnet drar i samme retning, er det mye enklere å få til endringer.

Det aller viktigste for å lykkes med røykeslutt er at du er motivert, at du har en fast beslutning om at dette er en avgjørelse du står for.  Du må være sikker på at denne avgjørelsen har du tatt selv, det hjelper ikke at andre vil at du skal slutte. Når du bestiller time, sender vi ut et spørreskjema som vi vil du skal svare på og ta med til første time.  Spørsmålene kartlegger hvor mye du røyker, når røyker du, hvorfor du vil slutte osv.

Under den første behandlingen øver vi litt på hypnose og tar første del av røykeslutt. Den andre behandlingen er selve røykeslutt-dagen. Den tredje behandlingen er en oppfølgingstime.

Den fysiske avhengigheten får du kontroll over ved å tilføre kroppen mindre nikotin. Den psykiske avhengigheten dreier seg om tillærte vaner, og det er for mange en mye større utfordring. Hypnoterapien tar seg av den psykiske avhengigheten.  Den endrer uvanen som gir deg følelsen av å være nødt til å røyke.