Annen litteratur

Jon Schau:
Jons bok
Jons bok 2

Lisbeth Lyngaas:
Hvite steiner

Ervin Laszlo:
Revolusjon i vitenskapen

Ulrik Heger:
Verden er magisk!

Louise L. Hay:
Du kan helbrede ditt liv
Helbred din kropp
Du har kraften i deg
Lev livet

Wayne Dyer:
Ditt magiske liv
Tankens kraft
Inspirasjonens stemme

Neale Donald Walsch:
Himmelske samtaler 1
Himmelske samtaler 2
Himmelske samtaler 3
Vennskap med Gud
Samhørighet med Gud
De nye åpenbaringene
Morgendagens Gud
Hjemme hos Gud

Eckhart Tolle:
Det er nå du lever
Lev her og nå!
En ny jord

Esther & Jerry Hicks (Abraham):
Likt tiltrekker likt
Du får alltid det du ber om
Følelsenes forunderlige kraft

Barbara Marciniak:
Budskap fra Pleiadene

Don Miguel Ruitz:
De fire leveregler

Elisabeth Kübler Ross:
Døden er livsviktig

Christel Nani:
Hellige Valg