Om regresjon

Vi anbefaler å lese disse bøkene om du vil lære mer om regresjon:

Andy Tomlinson:
Healing the eternal soul: Insights from past life and spiritual regression (2006)
Exploring the eternal soul: Insights from the life between lives (2007)

Michael Newton:
Sjelereiser – Beretninger om livet mellom livene (2005)
Destiny of souls – New case studies of life between lives (2000)
Life between lives Hypnotherapy for spiritual regression (2004)

Brian Weiss:
Mange liv, mange mestere – Opplevelser fra tidligere liv (2005)
Samme sjel, mange liv – Om den healende kraften i fremtidige liv (2006)

Tom Shroder:
Gamle sjeler: Barn som husker tidligere liv (2003)

Raymond Moody:
Livet før livet: Møter med tidligere liv (1989)

Jenny Cockell:
Barna fra mitt forrige liv (1994)