Rita Sande

For ca. 20 år siden leste jeg en bok av Raymond Moody om reinkarnasjon, og jeg fikk en sterk fornemmelse av at det han beskrev i boken, er slik det hele henger sammen: Vi har levd før. Sjelen vår er evig, og disse tidligere livene har betydning for hvordan vi har det i det livet vi lever her og nå. Etter dette gikk jeg til regresjonsterapi med healing og opplevde å bli kvitt konkrete fysiske plager. Denne formen for terapi var også til stor hjelp for min selvutvikling.

Mange år senere begynte jeg så smått å praktisere healing selv. Men det var først da jeg deltok på kurs hos healer Runar Halonen i 2006 at jeg opplevde å bli guidet under healingen. I 2008 hadde jeg et givende år som student ved Past Life Regression Academy og er nå ferdig utdannet regresjonsterapeut. Lærere var Andy Tomlinson og Anne Bodil Røsvik.

Mitt ønske er at så mange som mulig skal klare å gi slipp på følelsesmessige og fysiske blokkeringer slik at de kan finne sitt egentlige jeg. Gjennom mitt arbeid ønsker jeg å hjelpe deg til å finne din egen kraft og styrke, slik at du kjenner at du respekterer deg selv og er glad i deg selv. Alle mennesker fortjener å føle seg frie og glade!

Kurs og utdanninger:
Kurs i SilvaMetoden i 1998
Kurs i Silva UltraMind i 2006
Kurs hos healer Runar Halonen i 2006
Kurs i kanalisering hos Morten Eriksen i 2006
Kurs i selvutvikling hos Ingrid Elin Totland i 2007
Utdanning i regresjonsterapi ved Andy Tomlinson og Anne Bodil Røsvik i 2008
Utdanning i Spirituell Regresjon/»Livet mellom Livene», Anne Bodil Røsvik i 2010
Kurs i Klientkommunikasjon og Etiske problemstillinger i behandlerpraksis, Det Norske Healerforbundet i 2010

Medlem av Norsk Forbund For Regresjonsterapi (NRFT).
Medlem av Det Norske Healerforbundet.